ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

  • Yasal yükümlülükler ile birlikte tüm ilgili tarafları da kapsayan ve kabul edilebilir ölçütlerde entegre yönetim sistemlerini yönetmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanlarının ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi,
  • Tüm paydaşlarımızın çevre ile ilgili konularda bilinç kazanabilmesi ve farkındalık sağlanması için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi, planlanan eğitimler ile çevre konusundaki sorumluluk bilincini yükseltmeyi,
  • Hizmetler ve operasyonel faaliyetler sonucu başta enerji, su tüketimi, atık oluşumu gibi çevresel etkileri en aza indirmeyi sağlayacak kontrolleri uygulamayı,
  • Kişisel veri koruma gerekliliklerine; proje içinde kişisel veri koruma kontrol noktalarına uymayı,
  • Kişisel verilerin ele geçirilmesine engel olunması için gerekli tüm tedbirleri alacağını,
  • Müşteri memnuniyetini, müşterilerinin güven duyduğu itibarlı ve güvenilir işletme imajını korumayı,

Taahhüt etmektedir.